Sản phẩm năng lượng tái tạo

Đây là danh sách các sản phẩm năng lượng tái tạo được bán bởi Tập đoàn Kimroy Bailey. Những sản phẩm này bao gồm tấm pin mặt trời, tua-bin gió, biến tần, bộ điều khiển sạc, pin và linh kiện điện tử cho một hệ thống năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió